upload/ISS-SSTV/2020-08-04_16.09.55_TA5AHO KM76HS TURKEY.jpg
TA5AHO KM76HS TURKEY YAESU FT1-XDE YAGI ANTENNA