upload/ISS-SSTV/2020-08-04_16.14.05_TA5AHO KM76HS TURKEY.jpg
TA5AHO KM76HS TURKEY YAESU FT1-XDE YAGI ANTENNA