upload/ISS-SSTV/2020-08-04_17.46.40_TA5AHO KM76HS TURKEY.jpg
TA5AHO KM76HS TURKEY YAESU FT1-XDE YAGI ANTENNA