upload/ISS-SSTV/2020-08-04_17.47.07_UA3385SWL in KO94vo.jpg
2020-08-04_17.47.07_Aleksey Grechichshev_UA3385SWL_in KO94vo